понеділок, 20 березня 2017 р.

Переможець обласного туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2017" у номінації "Початкова освіта"

Кріпака Світлана Василівна,
учитель початкових класів загальноосвітньої школи І ступеня «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Інформаційна картка
учасника третього (заключного) туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017»
Прізвище, ім’я, по батькові
Кріпака Світлана Василівна
Місце роботи
загальноосвітня школа І ступеня «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Посада
учитель початкових класів
Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання)
Кіровоградський державний педагогічний університет  імені Володимира Винниченка,
1999 рік
Самоосвіта (за останні 5 років; очна, дистанційна форма; рік проходження та найменування освітніх програм, курсів, тренінгів тощо)
Очна форма:
курси науково-педагогічного проекту «Росток»  (2010);
курси «Безпека дітей в інтернеті» (2011);
курс «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» (2012);
курси підвищення кваліфікації учителів початкових класів «Використання сучасних інноваційних технологій навчання як засіб підвищення ефективності уроків у початковій школі» (2015)
Дистанційна форма:
курс «Навчально-дослідницька діяльність молодших школярів» (2016);
тренінг «Особливості використання ментальних карт» (2017)
Педагогічний стаж
12 років
Кваліфікаційна категорія
спеціаліст вищої категорії
Звання
старший учитель
Педагогічне кредо
Все починається з любові, коли я хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.
Г. Сковорода
Технології, методи та форми, що використовуються
у навчально-виховному процесі
У роботі використовую такі інноваційні технології навчання:
− інтерактивне навчання в основі якого активізація рівноправної участі вчителя й учнів для вирішення поставлених навчальних проблем у процесі колективної та групової діяльності зі специфічними прийомами «мозкового штурму», «мікрофона», «кола ідей», рольових ігор тощо;
− впровадження інформаційно-комунікаційної технології (ІКТ) є одним із ефективних способів підвищення мотивації й індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей та критичного мислення, що допомагає створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дає можливість кожному вихованцеві відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили;
− теорія розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ), котра в моїх практиках реалізується насамперед в системно-функціональному підході, що дозволяє подати матеріал блоками у вигляді певної опорної схеми, що покращує зорове сприйняття матеріалу і полегшує його усвідомлення учнями, а прийоми ейдетики дозволяють школярам не лише запам’ятати необхідну інформацію, а й вчасно її пригадати, формуючи таким чином інформаційні компетентності;
− ігрова технологія, що сприяє створенню комфортного мікроклімату на уроці, умов для соціалізації особистості школяра, розвитку творчих здібностей.
З інноваційних форм:
− дослідницько-пошукова діяльність спрямована на засвоєння матеріалу, ефективний, всебічний і гармонійний розвиток, розкриття талантів учнів з урахуванням підвищення працездатності школярів, зацікавленості їх різними видами діяльності, поліпшення просторової уяви, пам’яті, логічного мислення, збагачення  світогляду, розвитку уміння вільно висловлювати свої думки;
− інтерактивні форми роботи з обдарованими дітьми, які дають можливість розкрити всі потенційні здібності учнів та реалізувати їх не лише в навчальному процесі, а й у різноманітних позакласних конкурсах тощо.
На уроці здійснюю диференційований та індивідуальний підхід до учнів для чого використовую різнорівневі завдання з навчальних предметів.
Постійно активізую відповідальне ставлення до самоконтролю та взаємоконтролю, практикуючи різні форми оцінювання знань, умінь і навичок учнів у тому числі  залучення до оцінювання самих  учнів, що сприяє підвищенню їхньої активності та свідомого виконання завдань.
Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»
    У Вас була заповітна мрія?  Чи пам’ятаєте Ви її? Бо я пам’ятаю: змалечку мріяла стати педагогом. Ні, не вчителем початкових класів, а вчителем хореографії.
    Тому, аби зрозуміти всю красу цієї спеціальності,  вирушила після 9-го класу (бо сама родом з Вільшанки) до обласного центру, до Кіровограда, на  навчання у школу - мистецтв «Пролісок». Було складно, трохи страшнувато (а раптом не вийде?). Сумувати за домівкою випадало лише вночі, бо поєднувала «два в одному»: навчання в педагогічному університеті зранку та роботу тренера  в клубі спортивного танцю «Олімп»  пообідді. Закінчивши педуніверситет, навіть думати не хотілося про школу, бо в приватному клубі, ви ж розумієте, простіше: вимог ніби менше. Згодом, несподівано для себе, усвідомлюю, що до деяких тренерів діти йдуть із задоволенням. Стала задумуватись: чому? А виявилося все просто: педагоги, займаючись самоосвітою, брали участь у семінарах, отримуючи інформацію про новинки в галузі танцю, методику викладання, техніку виконання базових вправ. Бо, ви ж розумієте, все навколо постійно змінюється, і треба поспішати, аби не тупцювати на місці. А тут ще вимогливі  батьки дітей: хочемо саме до цього тренера (він знає більше).
     І якоїсь миті, немов за відомим афоризмом Махатмі Ганді, «живи так, немов помреш завтра: учись так, немов житимеш вічно», відбувається переоцінка всіх цінностей. Починаю працювати над собою, займаюся власним розвитком. Згодом цей шлях привів мене до моєї «Мрії» - школи,  у якій я працюю. І ніби все добре, але чогось не вистачає. Розумію, що мені, як і кожному вчителеві, хочеться відчувати любов дітей.  Та це можливо за однієї умови,  як говорив Григорій Сковорода:  «Все починається з любові, коли я хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю».
   Ось так, у любові та самоудосконаленні, професійній компетентності та педагогічній майстерності  бачу життєвий і педагогічний шлях УЧИТЕЛЯ. Бо саме в поєднанні почуття відповідальності за майбутнє та усвідомленні призначення й мети починає формуватись ота – за Коменським і Корчаком, Амонашвілі й Шаталовим, Сухомлинським і Ткаченком – справжня професійна майстерність учителя.
Посилання на персональний Інтернет-ресурс:
Посилання на розміщення відеозапису майстер-класу:

0 коментарі:

Дописати коментар